Massgravar: Den vandrande utställningen

Massgravar: Den vandrande utställningen

SANNINGEN ÄR: FOLKMORD ÄGDE RUM

VARFÖR HA EN UTSTÄLLNING OM MASSGRAVAR

Utställningen om massgravar in Bosnien och Herce­govina initierades av Sarajevo Stadsmuseet för att hedra de civila offren i hela landet. Dess upphov ligger i en moralisk imperativ att visa sanningen. Mycket kan sägas om den historiska sanningen om kriget, men en sak är klar, oavsett hur smärtsam den är, endast sanningen kan hjälpa oss gå vidare.

Människor som varit vittnen till olika händelser i Bosniens historia och som oavbrutet och outtröttligt jobbat med utgrävningarna av massgravar använde kameran som ett redskap att dokumentära inget mer än sanningen.

Fotografierna som är tagna som en del av arbetet utfört av Institutet för de Saknade Personerna är inte konstverk i sig även om de har konstnärligt värde. De var inte tagna i konstens namn, för att främja de estetiska värdena, utan framförallt för att tjäna ett dokumentärt syfte, att vittna om utvecklingen i den utdragna undersökningen om massgravarna.

Fotografierna talar för sig själva. För mycket förklaringar skulle i första hand förstöra deras slagkraft. Var och en av oss får uppleva dem som de är och forska vidare om den historia som ligger bakom denna utställning. De 60 fotografierna berättar mycket men inte allt värt att veta och bevara, inte allting som går att lära sig från denna blodiga historia.

Denna utställning tillhör inte Sarajevo Stadsmuseet. Den tillhör alla som vill hedra offren och överlevande vars närmaste fortfarande inte identifierats. Vi hoppas att denna utställning kommer at fortsätta resa runt om Europa och världen.

Vi vill tacka alla som möjliggjort att denna utställning vandrat till Sverige, Sarajevo Stadsmuseet, och framförallt Amor Mašović, Muhamed Mujkić och alla anställda i Institutet för de Saknade Personerna Bosnien och Hercegovina.

Adnan Mahmutović, Mustafa Šetkić, Fadila Jašarević, och Eniz Gigović

Bosniakisk Kultur Center

Kartan föreställer alla massgravar som hittats i Bosnien.