Forum för levande historia och Sida i gemensamt projekt om Jugoslavienkrigen

Forum för levande historia och Sida i gemensamt projekt om Jugoslavienkrigen

Den 31 oktober presenterar Forum för levande historia och Sida det gemensamma projektet ”Den livsfarliga historien” på mässorna Mötesplats skola i Göteborg och Skolforum i Stockholm. Satsningen riktar sig till gymnasieskolan och handlar om hur historiebruk och nationalism kan leda till intolerans och övergrepp.

Folkmordet i Srebrenica står i centrum, men ”Den livsfarliga historien” handlar om mer än specifika händelser och skeenden. Forum för levande historia och Sida vill visa vilken roll historien kan spela i en nationalistisk process; hur vi människor påverkas av det vi uppfattar som den objektiva historien och hur den egna historiska berättelsen kan stå i vägen för en försoningsprocess.

I Göteborg presenteras arbetet på måndag den 31 oktober, med start kl. 12 på Svenska Mässan under ”Mötesplats skola”. Vid monterplats H03:02 finns ett stort vitt tält uppställt, som är en del av satsningen ”Den livsfarliga historien”. I tältet kan man lyssna till berättelser om kärlek som övervinner allt.

Även i Stockholm sker presentationen på måndag den 31 oktober, dock med start kl. 13 på Stockholmsmässan (Älvsjö) under ”Skolforum”. Också här finns ett stort vitt tält uppställt, vid monterplats C19:51.

– Vårt mål är att svenska ungdomar ska förstå och kunna reflektera kring hur olika grupper kan använda sig av historien och dess koppling till nationalistiska rörelser och strömningar, säger Eskil Franck, överintendent på Forum för levande historia. Vår övertygelse är att ökad kunskap om historien och historiebruket leder till minskad intolerans i samhället.

En utgångspunkt i arbetet har varit att kunskap om historien är nödvändig för att kunna förstå och hantera pågående konflikter, samt att kunna stödja olika aktörer i deras strävan efter försoning.

– I ”Den livsfarliga historien” belyser vi det uppbyggnadsarbete och den försoningsprocess som pågår i det forna Jugoslavien, och som Sverige och Sida genom sitt bistånd bidrar till, berättar Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida. Det arbetet är viktigt för att människor i regionen ska få möjlighet till en framtid av demokrati och fred.

För mer information, kontakta:

Jonas Morian (presskontakt, Forum för levande historia), tel. 0705-64 19 84
Tove Silveira Wennergren (pressekreterare, Sida), tel. 073-257 25 44

* * *

Länk till projektet: Den livsfarliga historien

FAKTA: ”Den livsfarliga historien” består av ett studiematerial för lärare och ett lärarseminarium kopplat till det pedagogiska materialet. I materialet ingår texter, spel och övningar med resonemang kring historiebruk, historiemedvetande och nationalism; beskrivning av den etniska rensningen i forna Jugoslavien med fokus på händelserna i Srebrenica, samt information om arbetet inom krigsförbrytartribunalen och dess roll i försoningsprocessen. Det ges även inblick i Sidas stöd till Bosnien efter kriget. Skolor har också möjlighet att komplettera materialet med ett upplevelsetält på temat ”Kärlek och nationalism”. Det består av olika autentiska berättelser om kärlek över nationalitetsgränserna.